KOSTNADSFRI AI-ANALYS MED BRANSCH-INDEX OCH ANPASSAD ÅTGÄRDSPLAN FÖR OPTIMERING AV ER BI-INVESTERING.

BI Benchmark

RandomForest-BI-Benchmark-2
BI-temp-report-in-computer

Med Business Intelligence kan företag fatta smartare, datadrivna beslut på både operativ och strategisk nivå. Hur ser beslutstödet ut hos er?

Med den här enkäten kan du ta tempen på hur ditt företag mår. Frågorna är riktade till såväl IT-avdelningen som verksamheten. Ju fler som svarar från olika delar av organisationen desto bättre blir underlaget.

Baserat på dina och andras svar sammanställs en statusrapport över hur ni ligger till och inom vilka områden som ni är svaga respektive starka. Dessutom får du förslag på åtgärder för att förbättra ert beslutsstöd.

Statusrapporten skickas i form av en länk till din e-postadress.

Tips! Be gärna några kollegor också göra testen för bättre underlag till analysen. Ta kontakt med oss så gör vi en sammanställande rapport.

Har du frågor och vill bli kontaktad av oss på Random Forest?