Sandvik Machining Solutions – Decoupled but Connected

Bild: home.sandvik/mediabank

Kundecase fra Datadagen, september 2022.

Sandvik Machining Solutions (SMS) er en global markedsledende producent af værktøjer til avanceret metalbearbejdning. Virksomhedens produkter og løsninger udgør cirka 20 % af det globale marked. SMS er aktiv i flere markedssegmenter – især inden for bil- og luftfartsindustrien – og består af fem forskellige brands/divisioner (Sandvik Coromant, Seco, Walter, Dormer Pramet, Wolfram), der opererer uafhængigt af hinanden.

Hver dag sendes der ca. 20.000 produkter fra virksomhedens distributionscenter ud i verden, og antallet af kundekontakter når op på ca. 100.000 om dagen.

” I have been working within Sandvik for over 20 years now and I don’t think I have seen a more successful project delivered within such a short time frame… This will be a game changer for us in SMS and we will leverage from this for decades to come.”

– Tim Knothe, Head of Business Data, Sandvik Machining Solutions

Udfordring

SMS indså, at man var i besiddelse af et enormt uudnyttet potentiale i form af data. Virksomhedens store globale tilstedeværelse betød, at man havde en overflod af datapunkter, som kunne bruges til at generere ny viden om både forretningen og markedet. Ved hurtigt at kunne analysere data fra for eksempel bilindustrien, kunne man få en tidlig indikator for økonomiens tilstand inden for det segment og få vigtig indsigt. Denne indsigt ville også være værdifuld for resten af Sandvik.

SMS havde tidligere investeret i fælles systemer (ERP, CRM, E-Commerce etc.) for alle divisioner. Man havde været nødt til at stole på koncernens konsolideringssystem og kunne kun evaluere den enkelte division bagudrettet på månedsbasis. Men i nutidens foranderlige verden kan der ske meget på en måned, så man havde brug for noget bedre.

En anden udfordring var at skabe transparens mellem de fem divisioner i SMS. Da divisionerne fungerer som konkurrerende brands over for kunden, var det kulturelt set ikke særlig nemt at dele data og skabe synlighed. Det var en vigtig parameter at tage højde for.

Løsning

Random Forest hjalp SMS med at realisere IT-strategien “Decoupled but Connected”, hvor nogle systemer som CRM og ERP er adskilt mellem divisionerne, mens andre er fælles og forbundne. SMS valgte denne løsning, fordi den enkelte divisions mobilitet og evne til at udvikle sin forretning blev anset for meget vigtigere end at finde synergier på IT-siden. Data fungerer nu som limen mellem virksomhedens fem divisioner.

Det første, der blev bygget, var en fælles dataplatform til rapportering og analyse, og der blev oprettet en use case til daglig ordreindgang og fakturering, som indsamles fra alle divisioner i SMS. Løsningen er baseret på Microsoft Azure, hvor Random Forest har lavet en datasø til lagring af uendelige mængder data.

Forretningsfordele

  • Ved hjælp af den nye dataplatform kan SMS lave sine egne Power BI-rapporter og navigere sine interessenter til vigtige data internt. Dermed kan man lære resten af organisation om værdien af data, og hvordan man analyserer dem (f.eks. aktuelle tendenser på det kinesiske bilmarked).
  • Oplysningerne på platformen er følsomme og repræsenterer cirka 50 % af Sandviks samlede omsætning. Derfor har alle data den højeste informationsklassificering med avanceret kryptering og adgangsstyring.
  • SMS har opnået større synlighed og øget kontrol over vigtige data i organisationen uden at gribe ind i divisionernes autonomi.
  • Løsningen er skalerbar og vil være til stor gavn for SMS i fremtiden.

Har du frågor och vill bli kontaktad av oss på Random Forest?